Munke-munk-munkar

28 juni, 2018 admin 0

Munkegärdeskolan saknar ett skolcafé där eleverna kan hänga och umgås, äta och dricka. Varje högstadieskola med självrespekt bör ha ett café, gärna drivet av eleverna. […]

Munke-leaks

28 juni, 2018 admin 0

Härmed startar teamet bakom munkegärdeskolan.se Munke-leaks med inspiration från Wikileaks. Munkegärdeskolan verkar i allmänhetens och sanningens intresse och avslöjar gärna lagbrott, brister och oetisk verksamhet. […]

Gammal rättsskandal

27 juni, 2018 admin 0

Ett kärt tema för oss på Munkegärdeskolan.se är att upprätthålla en liberal rättsstat där individens rättigheter och frihet respekteras. Inom skolväsendet blir både lärares och […]

Nya Munkekuriren?

27 juni, 2018 admin 0

Munkekuriren var Munkegärdeskolans skoltidning. Du kunde läsa den numera nedlagda bloggen här: http://munkekuriren.se/ Här finns en äldre version av Munkekuriren: http://munkekuriren.blogspot.com/ Munkekuriren skrevs av elever på Munkegärdeskolan. […]